Tìm hiểu cung vị tự hóa tường giải

Bản dịch:
[tử vi đẩu số] cung vị tự hóa tường giải
Cung vị tự hóa tường giải
Nhất, ở đẩu số phi tinh tứ hóa vận dụng lên, dễ giao hữu đều biết tứ hóa thành đẩu số của 『 dụng thần 』, tứ hóa khái phân chia là tứ hóa năm sinh, phi cung tứ hóa cập tự hóa chờ ba loại.
Nhị, nói chung, trên phố bộ mặt thành phố thượng đẩu số thư tịch đối cung vị tự hóa sử dụng giai ẩn mà không đàm, hoặc có nói tới nhưng chỉ là hời hợt, chuồn chuồn lướt nước(hời hợt) thức địa một lời đái quá, không biết cung vị tự hóa chính thị đẩu số toi mạng trọng yếu để ý thì chỗ, một mệnh bàn có 12 một cung vị, hầu như mỗi một trương mệnh bàn đều có tự hóa đích tình hình, một cung vị tự hóa thường thường quan hệ đến toi mạng chính xác hay không, có người 12 một cung vị đều không tự hóa, có thì đa đáo 6 tới 8 một cung vị đều có tự hóa tình huống, cho nên dễ giao hữu ở luận mệnh thì nhất định phải chú ý có hay không có tự hóa đích tình huống tồn tại, bằng không, sai một ly, trật ngàn dặm.
Tam, cung vị tự hóa vừa phân chia như sau:
(nhất) chỉ tinh tự hóa: Tự hóa lộc, tự hóa quyền, tự hóa khoa, tự Hóa kị.
(nhị) song tinh tự hóa: Tự hóa lộc vừa tự hóa quyền, tự hóa lộc vừa tự hóa khoa, tự hóa lộc vừa tự Hóa kị, tự hóa quyền vừa tự hóa khoa, tự hóa quyền vừa tự Hóa kị, tự hóa khoa vừa tự Hóa kị chờ lục loại tình hình.
※ ví dụ như: Cự môn, thiên cơ đồng cung vu Đinh Mão cung, thì cai cung tự hóa khoa (thiên cơ tự hóa khoa) vừa tự Hóa kị (cự môn tự Hóa kị).
(tam) tố tinh tự hóa: Tự hóa lộc mà lại tự hóa tạm thời tự hóa khoa (hoặc tự Hóa kị).
※ ví dụ như: Vũ khúc, tham lang, văn khúc đồng cung vu kỷ xấu cung, thì cai cung tự hóa lộc (vũ khúc tự hóa lộc), tự hóa quyền (tham lang tự hóa quyền), tự Hóa kị (văn khúc tự Hóa kị).
Cung vị tự hóa tiếp theo (nhất)
◎ tiếp theo đàm cung vị tự hóa vấn đề, nhược Hóa lộc năm sinh ở A cung, mà lại A cung có tự hóa lộc, quyền, khoa, kị của tượng ý:
Nhất, Hóa lộc năm sinh ở cung phu thê, mà lại cung phu thê có tự hóa:
1. Hóa lộc năm sinh ở cung phu thê → biểu ta đối phối ngẫu hữu tình ý cập quan tâm. Cung phu thê tự hóa lộc --- Hóa lộc năm sinh vừa phùng tự hóa lộc, có trung hoà làm dụng, kỳ ý là ta đối phối ngẫu tình ý cập quan tâm, phối ngẫu cho rằng là phải. Hóa lộc năm sinh vừa phùng tự hóa lộc, tự hóa hội đưa đối cung, biểu nếu ta đối phối ngẫu tình ý cập quan tâm, kỳ cho rằng là phải, mà không biết quý trọng, không bằng tương tâm lực phát triển ở sự nghiệp thượng.
2. Hóa lộc năm sinh ở cung phu thê, cung phu thê vừa tự hóa quyền → ta đối thê hữu tình ý, quan tâm, mà lại phối ngẫu cũng có thể can, phối ngẫu có thể hiệp trợ chuyện ta nghiệp phát triển (nhân tự hóa quyền lực đưa cung Quan lộc).
3. Hóa lộc năm sinh ở cung phu thê, cung phu thê vừa tự hóa khoa → ta đối phối ngẫu hữu tình ý, quan tâm, đồng thời phối ngẫu cho ta quý nhân. Sau khi kết hôn bản thân sự nghiệp cập công tác phát triển đều quá mức ổn định.
4. Hóa lộc năm sinh ở cung phu thê, cung phu thê vừa tự Hóa kị → song kị. Ta đối phối ngẫu hữu tình ý, quan tâm, nhưng phối ngẫu thích ăn thố mà lại không để ý tới tình ý của ta và quan tâm, mà lại tình cảm đối đãi bất hảo; cũng tương đối ảnh hưởng bản thân sự nghiệp cập công tác phát triển.
Nhị, Hóa lộc năm sinh ở cung tài bạch, mà lại cung tài bạch có tự hóa:
1. Hóa lộc năm sinh ở cung tài bạch → biểu rất biết kiếm tiền, hoặc kiếm tiền dễ. Cung tài bạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự hóa lộc --- kiếm tiền dễ mà lại rất biết kiếm tiền, nhưng không tiếc tiền, khán tiền không nặng, dùng tiền tâm không đau.
2. Cung tài bạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự hóa quyền → rất biết kiếm tiền, kiếm tiền dễ hơn nữa muốn kiếm càng nhiều, tức có phúc tưởng rất có phúc, vĩnh không chê nhiều tiền, còn muốn canh liều mạng đi kiếm, loại này hình người đa số phí sức sức lao động trải qua phấn đấu mà thành công --- cũng có người tâm bất túc rắn nuốt voi ý.
3. Cung tài bạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự hóa khoa → rất biết kiếm tiền, kiếm tiền dễ mà lại hội tự hỏi dĩ dễ dàng phương thức kiếm tiền. Đối tiền tài có kế hoạch, có tiết chế, không được lãng phí, sẽ không tận lực theo đuổi tiền tài.
4. Cung tài bạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự Hóa kị → rất biết kiếm tiền, kiếm tiền dễ, mà lại suy nghĩ nhiều nỗ lực một phần phí sức sức lao động theo đuổi tiền tài, nhưng sau lại vẫn là hai tay trống trơn.
Tam, Hóa lộc năm sinh ở cung điền trạch, mà lại cung điền trạch có tự hóa:
1. Hóa lộc năm sinh ở cung điền trạch → và gia hữu duyên mà lại có trách nhiệm cảm cập quan tâm. Hóa lộc năm sinh ở cung điền trạch vừa tự hóa lộc --- hội tương Hóa lộc năm sinh đưa điền trạch bên ngoài (cung tử nữ) tiêu hết; tức từ trong nhà nã tiền đi ra bên ngoài hoa, hưởng thụ.
2. Cung điền trạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự hóa quyền → phòng ở có ít nhất hai gian đã ngoài.
3. Cung điền trạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự hóa khoa → nã tiền đi ra bên ngoài hoa, nhưng so sánh tiết chế tiền tài, đương tiết kiệm thì tiết kiệm.
4. Cung điền trạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự Hóa kị → cấu sau nhà tái bán ra, hội xài tiền bậy bạ, tưởng mua nữa phòng ở liền có trắc trở dồn tô phòng ở.
◎ nhược năm sinh hóa quyền ở A cung, mà lại A cung có tự hóa lộc, quyền, khoa, kị của tượng ý:
Nhất, hóa quyền năm sinh ở cung phu thê, mà lại cung phu thê có tự hóa:
1. Hóa quyền năm sinh ở cung phu thê → ta nói chuyện sẽ không để cho phối ngẫu, phối ngẫu cũng so sánh sợ ta. Cung phu thê có tự hóa lộc --- phối ngẫu đối với ta có bang trợ; phu thê có tranh chấp thì, sự quá là tốt rồi, phối ngẫu sẽ không nhớ ở trong lòng; dễ có lên chức cơ hội.
2. Hóa quyền năm sinh ở cung phu thê, cung phu thê vừa tự hóa quyền → ta dục quản phối ngẫu thì, phối ngẫu không cho ta quản, đây đó không ai nhường ai, tương xứng.
3. Hóa khoa năm sinh ở cung phu thê, cung phu thê vừa tự hóa quyền → phối ngẫu có tu dưỡng, phong độ, ta phát giận tình hình đặc biệt lúc ấy nhượng ta (bởi vì quyền lực lớn hơn khoa).
4. Hóa kỵ năm sinh ở cung phu thê, cung phu thê vừa tự hóa quyền → ta quản phối ngẫu thì, trái lại khiến cho khắc khẩu, không ai nhường ai, là hỗ là oan gia, suốt đời cãi nhau độ nhật.
Nhị, hóa quyền năm sinh ở cung tài bạch, mà lại cung tài bạch có tự hóa:
1. Hóa quyền năm sinh ở cung tài bạch → ta sẽ chưởng lý tiền tài. Cung tài bạch tự hóa lộc --- ta sẽ chưởng lý tiền tài, nhưng hội tùy tâm sở dục khứ hoa mà lại sẽ không yêu thương.
2. Hóa quyền năm sinh ở cung tài bạch, mà lại cung tài bạch có tự hóa quyền → năm sinh hóa quyền và tự hóa quyền trung hoà, hóa quyền chạy vào cung phúc đức --- chẳng quý trọng tiền tài, rất cảm hưởng thụ, cho rằng tiền là vạn năng mà lầm chính (tức dĩ có tiền mà tự cao của).
3. Hóa quyền năm sinh ở cung tài bạch, mà lại cung tài bạch có tự hóa khoa → có quý nhân đề bạt ta đi kiếm tiền.
4. Hóa quyền năm sinh ở cung tài bạch, mà lại cung tài bạch có tự Hóa kị → hội chưởng tiền tài nhưng mình không muốn quản.
◎ hữu quan hóa khoa năm sinh, kị vừa phùng cung vị có tự hóa lộc, quyền, khoa, kị của tượng ý, xin làm theo đến đây yếu lĩnh cưỡi tích.
Cung vị tự hóa tiếp theo (nhị)
◎ tứ hóa năm sinh tái phùng tự hóa phán đoán pháp:
1. Hóa lộc năm sinh phùng tự hóa:
A. Hóa lộc năm sinh phùng tự hóa lộc → là lộc ra, không được quý trọng, lãng phí, vẫn dùng đến không có.
B. Hóa lộc năm sinh phùng tự hóa quyền → cát. Phúc trung tâm càng thêm cầu phúc, nhân tâm bất túc rắn nuốt voi của lệ.
C. Hóa lộc năm sinh phùng tự hóa khoa → là tưởng thoải mái hơn, có kế hoạch các loại phương thức kiếm tiền.
D. Hóa lộc năm sinh phùng tự Hóa kị → là song kị, chủ tổn thất, đáo tối hậu cũng sẽ chung quy vu vô.
2. Hóa quyền năm sinh phùng tự hóa:
A. Hóa quyền năm sinh phùng tự hóa lộc → cát, tưởng nâng cao một bước.
B. Hóa quyền năm sinh phùng tự hóa quyền → vì quyền ra, tự cho mình là quá cao, vô cùng tự tin.
C. Hóa quyền năm sinh phùng tự hóa khoa → quý nhân thưởng thức ta tài hoa, năng lực, tịnh bang trợ ta, đề bạt ta.
D. Hóa quyền năm sinh phùng tự Hóa kị → thụ sao Hóa kỵ tương khắc, biến thành hung tướng, thích chiếm nhân tiện nghi.
3. Hóa khoa năm sinh phùng tự hóa:
A. Hóa khoa năm sinh phùng tự hóa lộc → là thái độ làm người gia cho, cho rằng đương nhiên, mà vô cảm kích chi tâm.
B. Hóa khoa năm sinh phùng tự hóa quyền → dễ quý hiển, quang vinh hiển.
C. Hóa khoa năm sinh phùng tự hóa khoa → quý nhân không rõ ràng, bản chủ chuyện dễ dàng, trở nên trắc trở trọng trọng.
D. Hóa khoa năm sinh phùng tự Hóa kị → khoa có thể áp chế kị, khiến cho hung tướng giảm bớt.
4. Hóa kỵ năm sinh phùng tự hóa:
A. Hóa kỵ năm sinh phùng tự hóa lộc →, là hung, lộc tinh mất đi tác dụng, cũng không làm được.
B. Hóa kỵ năm sinh phùng tự hóa quyền → yếu phí rất lớn nỗ lực mới đem sao Hóa kỵ dưới áp chế lai.
C. Hóa kỵ năm sinh phùng tự hóa khoa → khoa tinh lực bạc nhược, vô lực giải trừ kị, có người muốn giúp ta, ta cũng không muốn yếu.
D. Hóa kỵ năm sinh phùng tự Hóa kị → vốn là không có, vừa nhân tự hóa trở nên càng không có.
Xem thêm: Giá xem Tử Vi
Cung vị tự hóa tiếp theo (tam)
◎ A cung tứ hóa đáo B cung (hàm đối cung) phùng tứ hóa năm sinh phán đoán pháp:
1. A cung hóa lộc đáo B cung, phùng B cung tứ hóa năm sinh:
※ A cung hóa lộc đáo B cung, phùng B cung Hóa lộc năm sinh → là xuất hiện nhiều lần lộc, là tiết.
※ A cung hóa lộc đáo B cung, phùng B cung hóa quyền năm sinh → là vì quyền nắm lộc là tốt, có thể phản xạ trở lại.
※ A cung hóa lộc đáo B cung, phùng B cung hóa khoa năm sinh → là cát, là văn võ giai đi, không chỗ nào không nói chuyện.
※ A cung hóa lộc đáo B cung, phùng B cung hóa kỵ năm sinh → là hung, sản sinh gấp đôi lực lượng.
2. A cung hóa quyền đáo B cung, phùng B cung tứ hóa năm sinh:
※ A cung hóa quyền đáo B cung, phùng B cung Hóa lộc năm sinh → là cát, quyền năng nắm lộc, sở dĩ hiểu được đáo.
※ A cung hóa quyền đáo B cung, phùng B cung hóa quyền năm sinh → là cát, dĩ tài bạch, quan lộc, điền trạch là cát, lục thân cung thì là tranh chấp không cho.
※ A cung hóa quyền đáo B cung, phùng B cung hóa khoa năm sinh → hảo tranh, bá đạo, ưa quản thúc người khác, nhưng hữu lý cũng sẽ phục người.
※ A cung hóa quyền đáo B cung, phùng B cung hóa kỵ năm sinh → là hung, có thị phi, tranh thục, sức lao động.
3. A cung hóa khoa đáo B cung, phùng B cung tứ hóa năm sinh:
※ A cung hóa khoa đáo B cung, phùng B cung Hóa lộc năm sinh → là cát.
※ A cung hóa khoa đáo B cung, phùng B cung hóa quyền năm sinh → là cát.
※ A cung hóa khoa đáo B cung, phùng B cung hóa khoa năm sinh → là khoa ra.
※ A cung hóa khoa đáo B cung, phùng B cung hóa kỵ năm sinh → kị hội kéo dài thời gian khá lâu, thị phi, phiền phức.
4. A cung Hóa kị đáo B cung, phùng B cung tứ hóa năm sinh:
※ A cung Hóa kị đáo B cung, phùng B cung Hóa lộc năm sinh → là song kị, ảnh hưởng A cung.
※ A cung Hóa kị đáo B cung, phùng B cung hóa quyền năm sinh → làm đầu tổn thất sau đó mới có thu hoạch.
※ A cung Hóa kị đáo B cung, phùng B cung hóa khoa năm sinh → khoa có thể giải trừ kị, nhưng bất năng hoàn toàn giải trừ của.
※ A cung Hóa kị đáo B cung, phùng B cung hóa kỵ năm sinh → như làm gốc mệnh tam hợp thì là nghịch thủy kị, biểu thị có bao nhiêu hàm ý.
Cung vị tự hóa tiếp theo (tứ)
Nhất, tự hóa của ngũ loại tượng ý: Trái lại kỳ ý; hóa vô; phản xung "Đáo đối diện"; quyền lựa chọn "Có muốn hay không ở ta"; thị cùng tứ hóa năm sinh "Bản dễ".
Nhị, tự hóa dựa vào lục tứ của để mà luận, nếu như không hợp lục tứ của dụng, thì dựa vào vật chất bất diệt định luật. Đến đây sao Tứ hóa của tự hóa, kỳ khí thì hóa đáo đối cung, thì ứng với mà chống đỡ cung phán đoán suy luận.
Tam, tự hóa như dĩ "Nhân" mà nói, chính là có nguyện ý hay không thao của ở ta ý. Như dĩ "Sự" mà nói, chính là làm việc có đầu không đuôi, có đầu không có đuôi, bất năng quán triệt rốt cuộc ý. Như dĩ "Vật" mà nói, thì giống như tục ngữ "Bóp sợ chết, phóng phạ phi" ý.
Tứ, bất luận bất luận cái gì cung vị tự hóa đồng loại, đều có tướng trung hoà làm dụng, tức 『 lộc phùng tự hóa lộc 』 là 『 lộc ra 』, biểu thị mất đi, nhưng đều là chính cam tâm tình nguyện, không thèm để ý, một câu oán hận. 『 quyền phùng tự hóa quyền 』 là 『 quyền ra 』, biểu thị tranh đáo cuối cùng vẫn là hội mất đi, uổng phí tâm cơ. 『 khoa phùng tự hóa khoa 』 là 『 khoa ra 』, biểu là theo hắn khứ thôi, quản hắn mụ mụ gả cho người nào, hội khán phá đã thấy ra. 『 kị phùng tự Hóa kị 』 là 『 kị xuất 』, biểu thị tổn thất lúc còn có thể có phiền phức.
Ngũ, tự hóa lộc của cung vị, muốn xem kỳ chuyển kị rơi vào ở đâu cung xung ở đâu cung? Đó là lộc chuyển kị sở xung của cung vị là hung nhất của cung vị. Đồng lý, Hóa kị của cung vị, muốn xem kỳ chuyển lộc rơi vào ở đâu cung? Xung ở đâu cung? Dĩ lý giải kỳ tự Hóa kị của cho nên định cát hung. Như tương đối của lưỡng cung vị, các hữu tự hóa thì, biểu thị không có việc gì, không cần phải lo lắng. Ví dụ như: Cung phu thê tự Hóa kị mà kỳ đối cung của cung Quan lộc tự hóa lộc thì, bất khả thuyết lộc kị giao chiến hoặc song kị, này ắt là là vợ chồng tường an vô sự.
Lục, bất luận cái gì cung vị tự hóa lộc mà Hóa kị nhập sinh sổ cung, nhất, ngũ, cửu, thập của cung vị thì, hoặc tự Hóa kị mà hóa lộc nhập nhất, ngũ, cửu, thập của cung vị thì, là biểu thị tự hóa của cung vị tự sinh tự diệt, cũng tất có tai ách phát sinh. Nhưng như nhất, ngũ, cửu, thập của cung vị tọa có hóa quyền năm sinh tinh hoặc hóa khoa năm sinh tinh thì thì có thể giảm bớt tai ách.
Ví dụ như: Cung phu thê tự hóa lộc, mà Hóa kị bay vào 『 nhất 』 cung mệnh hoặc 『 thập 』 cung điền trạch, có thể phán đoán đến đây mệnh tạo của phu thê hôn nhân tất không được giai lão. Nhưng như mạng cung hoặc cung điền trạch tọa có hóa quyền năm sinh hoặc hóa khoa năm sinh, tuy có thể giảm bớt kỳ hung tính, tất cũng là phi khúc chiết tai ách khó tránh khỏi. (trái lại tự Hóa kị, mà hóa lộc bay vào cung mệnh hoặc cung điền trạch, nhưng dĩ đến đây phán đoán). Ứng nghiệm là lúc đang lúc là lại đi đáo lộc hoặc kị xung chiếu của cung vị phát sinh.
Nếu như: Cung phu thê tự hóa lộc, mà Hóa kị bay vào 『 tứ 』 cung tử nữ hoặc 『 thất 』 cung thiên di, nhân cũng không phải là nhất, ngũ, cửu, thập cung vị, chích biểu thị vô duyên, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoặc phu thê đa cãi nhau mà thôi.
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Xem thêm: ĐẠI KHÊ THỦY