Vũ Khúc Luận Giải P2

VŨ KHÚC VỚI CÁC PHỤ TINH
Vũ, Phá, Trinh ( Liêm Trinh) Tham xung hợp Khúc (Văn Khúc) toàn cơ quí (16) Giải: Vũ, Phá, Liêm, Tham gặp Văn Khúc thì trở nên tốt đẹp
Vũ Khúc, Tham Lang gia Hóa Kỵ, kỹ nghệ chi nhân (9)
Giải: Vũ Khúc hoặc Tham Lang gặp Hóa Kỵ thì chuyên về kỷ nghệ, là kỹ sư hay thợ khéo
Vũ Khúc, Văn Khúc vi nhân đa học đa năng (22, TTL)
Giải: Vũ Khúc, Văn Khúc đồng cung thì là ngườ i học rộng và có nhiều tài năng. TTL cho rằng Vũ Khúc cần miếu, vượng hay đắc và điều này cũng hợp lý, nhưng nếu Vũ hãm địa thì cũng được tốt hơn
Vũ Khúc lâm (gặ p) Cô Thần, Hán Quyền tần tần khứ quỉ (như Hán Quyền giỏi pháp thuật trừ ma quỉ) (23)
Giải: Vũ Khúc gặp Cô Thần thì giỏi pháp thuật trừ ma quỉ như Hán Quyền
Vũ Khúc Lộc Mã giao trì (Lộc Mã xung chiếu nhau), phát tài viễn bộ (viễn quận)
(24, TTL)
Giải: Mệnh Vũ Khúc tọa thủ có Lộc Mã hội họp thì kiế m tiền dễ dàng ở nơi xa quê hương. TTL cho rằng Vũ cầ n đắc, vượng, miếu. Lộc ở đây là Lộc Tồn và chỉ có cung Dần Thân mới có cách Lộc Mã đồng cung hay xung chiếu mà thôi nên cách này chỉ có Vũ Tướng Dần Thân, Vũ Khúc Thìn Tuất mới có khả năng gặp
Vũ Khúc Khôi Việt cư miếu vượng, tài chức chi quan (25,TTL)
Giải: Vũ Khúc miếu vượng gặp Khôi Việt thì có quan chức về tài chánh
VŨ KHÚC TẠI CÁC CUNG
Vũ Khúc Tham Lang Tài Trạch vi hoạnh phát tụ tài (8)
Giải: Vũ Khúc, Tham Lang tại Tài hay Điền thì tiền tài vào như nướ c. Theo TVT thì Vũ Khúc, Tham Lang đồng cung. Câu này không rõ nghĩa cần xét lại
Vũ Khúc Thiên Di, cự thương cao mãi (26)
Giải: Vũ Khúc tại Thiên Di thì buôn bán mà giàu có lớn. Nên hiểu Vũ khúc cần sáng sủa
Tử Vi hội Vũ Khúc cư Tử Tức, quí vi thục hoè (27, B76)
Giải: Cung Tử Tức có Tử Vi gặp Vũ Khúc chiếu thì có con quí tử. Thiết tưởng cần có các điều kiện khác mớ i rõ vì Tử Vi luôn luôn tam hợp với Vũ Khúc. NMB giải rằng cung Tử Tức ở bốn vị trí là Thìn Tuất Sửu Mùi có Vũ Khúc thì có con quí tử
Xem thêm: Sao Tham Lang
Vũ Khúc thủ Tử cung, bất tất cô thần nhi hữu hại (28, B85)
Giải: Cung Tử Tức có Vũ Khúc thì nế u không hiếm con thì cũng khắc con cái. Thiết tưởng Vũ Khúc cần hãm, nghĩa là tại Tỵ Hợi thì có nghìa rõ hơn
Phúc (cung Phúc Đức) tại Sửu cung, cư tọa Tham Vũ, diệc cần Tả Hữu Phượng
Long (Long Trì) Mộ Tọa (Bát Tọa) nam hiển danh tài , lai (gặp) Tam Hóa (Khoa
Quyền Lộc) Hổ (Bạch Hổ) Riêu Nữ tất giang hồ hiển hách danh giá ( 30)
Giải: cung Phúc Đứctại Sửu có Vũ Tham tọa thủ có Tả Hữu, Long Phượng, Mô, Bát Tọa thì trong họ con trai làm nên danh giá, gặ p Khoa Quyền Lộc, Bạch Hổ , Riêu thì con gái lưu lạc giang hồ mà làm nên danh giá
VŨ KHÚC TẠI CUNG HẠN
Vũ Cô Lộc Mã Quả (Quả Tú) Loan (Hồng Loan), hôn nhân thuở ấy mới tròn thất gia
Giải: hạn có Vũ Khúc Lộc Mã Hồng Cô Quả thì lập gia đình
Xem thêm: Thiên Hà Thủy